Opleiding

Home > Opleiding

Een podotherapeut heeft de 4-jarige HBO-opleiding met Bachelor-degree Podotherapie afgerond. Deze opleiding is wettelijk erkend door het Ministerie van Onderwijs en voldoet aan de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG), artikel 34. In dit artikel is ook de titel ‘podotherapeut’ vastgelegd als een bij wet beschermde titel.

Iedere podotherapeut die met een Bachelor-degree van deze opleiding komt is in staat klachten te onderzoeken en te behandelen. Hiervoor is geen specialisatie nodig.

Daarnaast kan de podotherapeut zich met een post-HBO opleiding specialiseren. Er zijn op dit moment 2 HBO-specialisatieste weten:
– Sportpodotherapie
– Diabetespodotherapie

Op dit moment is er een specialisatie van start gegaan waarvan nog geen podotherapeuten zijn afgestudeerd:
– Kinderpodotherapie

Naast de erkende post HBO-opleidingen kan een podotherapeut zich ook middels cursusen verdiepen in aanvullende onderzoeks- en behandelmethodes. Denk hierbij aan:
– Manuele therapie voor podotherapeuten
– Paramedische zorg bij Rheumatische aandoeningen
– Oncologische voetverzorging
– MSu echografie
– Taping